تهرانپارس

  • فلکه اول تا چهارم تهرانپارس
  • رسالت
  • خیابان استخر و اتحاد
  • بلوار بهار
  • شهرک شهید بهشتی
  • کوی دانشگاه

نارمک

  • گلبرگ
  • سرسبز
  • جانبازان
قالیشویی ارزان
قالیشویی تحفه نطنز